Snow

در طول تاریخ، هر چه به عقب بازگردیم، همواره وجود پدیده‌ای به نام خانواده را همزاد با انسان شناسایی می‌کنیم. بزرگترین معمار هویت آدمی در طول تاریخ، تربیت خانوادگی او بوده است. اینک و در این دوران شاهدیم که خانواده، شکل و حتی تعریف خود را از دست داده و شاهد تحولاتی است که در طول تاریخ سابقه نداشته است. بدون شناخت این تحولات، شناخت دوران ما ممکن نیست. در موارد بسیاری، سعادت ما و فرزندان ما وابسته به این آگاهی خواهد بود.

در این بحث به بررسی تعریف خانواده و تغییر آن در نظام جدید فرهنگی جهان می‌پردازد و از جمله مباحث زیر در سایه آن بررسی می‌گردد:
• تبدیل تعریف خانواده به خانوار، چرا و چگونه؟
• نگاهی به برخی آینده‌پردازی‌ها در شکل‌گیری خانواده امروز و فردا، از جمله آینده‌پردازی‌های ویرجینیا ستیر و آلوین تافلر و فوکویاما و یونسکو.
• آیا خانواده امروزی طبق نظر آلوین تافلر قدرتمندتر شده است یا خیر؟
• بررسی انگیزه‌ها و شناسایی عوامل گوناگون در تغییر نظام خانواده.
• تاریخچه تحلیلی سه موج فمینیسم، استخراج شاخصه‌های مهم تفکر فمینیستی رادیکال، نگاهی به پدیده زن‌سالاری و نهضت‌های فمینیستی در جهان امروز.
• رواج شدید همجنس‌گرایی در جهان امروز، چرا؟
• افقی شدن هرم قدرت در خانواده و مرگ قطعی پدرسالاری و تاثیرات آن در کل زندگی بشر امروز.
• بررسی نقش کنوانسیون محو انواع اشکال تبعیض علیه زنان و حصول به یکسان اندیشی جهانی در موضوع زن و اهمیت آن. جریان شناسی اجمالی حرکت‌های فمینیستی و دفاع از حقوق زنان در جامعه ایران.

موج دوم نهضت فمینیسم در مقطعی از تاریخ معاصر در غرب مقبولیت عمومی یافت و به شکل فرهنگ غالب، هویت و فرهنگ جدیدی را در مورد خانواده و حتی فردیت انسانی پدید آورد. اینک و با گذشت چند دهه از این معماری عظیم فرهنگی و اجتماعی، ما می‌توانیم کارنامه این ایده را مورد بررسی دقیق قرار دهیم تا ارمغان فمینسیم برای انسان مدرن را فهرست کنیم. آیا ارمغان فمینیسم برای بشر تعالی و رشد و شادی و سعادت دنیوی بیشتر بوده است؟

مبانی فکری و فلسفی فمینیسم چه بوده است؟ این مبانی با مبانی دینی چه تفاوت‌هایی دارد؟ مقایسه محورهای مختصات ارزشی خانواده نوین با محور مختصات ارزشی خانواده اسلامی چه دستاوردی برای ما دارد؟ حقوق‌محوری در مقابل اخلاق‌محوری در شکل‌گیری خانواده به چه معناست؟ نگاه دین به خانواده چگونه است و مبانی خانواده دینی با خانوار نوین چه اشتراک‌ها و چه اختلافاتی دارند؟ نظام خانواده اسلامی در مقابل پرسش‌های دنیای مدرن چگونه از خود دفاع می‌کند؟

در این بحث، با نمادها و نمونه‌هایی از طوفان فمینیسم و آثار آن در کشور آشنا خواهیم شد. حرکت‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و به ویژه رسانه‌ای گوناگونی در این زمینه مرور خواهد شد. تحلیل آثار رسانه ای در موضوع خانواده و فمینیسم، تمرین‌های مناسبی برای آموزش سواد رسانه‌ای فراهم می‌آورد. به ویژه پرسش چهارم از پنج پرسش کلیدی سواد رسانه‌ای، یعنی ارزش‌های نهفته در پیام در این بحث تمرین خواهد شد.